Bouwbesluit

Oplossingen omtrent Powerdaylight en daglichtberekeningen in het Bouwbesluit.

Onderstaand staat een uitleg betreffende het toepassen van Powerdaylight daglichtsystemen met betrekking tot daglichtberekeningen in het Bouwbesluit 2012.

Het toepassen van Powerdaylight is mogelijk middels de twee onderstaande opties, te weten:

Optie 1
De eerste optie is het berekenen van de equivalente daglichtoppervlakte van de Powerdaylight(s) conform Bouwbesluit. Het nadeel hiervan is dat juist de kracht van de Powerdaylight hierbij negatief wordt beoordeeld. Namelijk de kleine diameter; veel daglicht door een kleine opening. De uiteindelijke equivalente oppervlaktes zijn niet groot, maar wel bruikbaar als een sluitpost als wanneer er net een tekort is.

Onderaan vindt u de conceptnotitie hoe het adviesbureau DPA Milieu dit zou berekenen en het bijbehorende document met de berekeningen van de equivalente daglichtoppervlakte.

Optie 2
Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan dan is aangegeven. Voorwaarde is dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd. Dit biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het toepassen van innovatieve oplossingen.

Hieronder vindt u een gelijkwaardigheidsoptie die destijds nog door Grontmij (tegenwoordig Sweco Nederland) is opgesteld en vaak wordt toegepast. Wel is hierbij belangrijk dat dit per situatie moet worden berekend met een complete onderbouwing. Wij adviseren dit daarom dan ook te laten uitvoeren door onze daglichtprofessionals van Techcomlight.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.