Varkensstal Achten uit Gassel

Varkenshouder Achten uit Gassel heeft een nieuwe stal laten bouwen voor zijn varkens. Hij heeft dit volgens de huidige vereisten uitgevoerd, namelijk met het oog op de arbeidsomstandigheden en een goede leef­omgeving voor de fokzeugen.

Vraagstuk

De eigenaar wilde de nieuwe stal laten voldoen aan de eisen van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ (MDV). Een MDV-stal draagt door zijn maatregelen bij aan diergezondheid, dierenwelzijn en verduurzaming van de veehouderij. Daarnaast bevorderen de maatregelen het maatschap­pelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de agrarische sector. Om de benodigde punten te behalen voor de MDV is voldoende daglichttoetreding in de stal één van de punten welke wordt aangepakt.

Direct zonlicht via een raam is uit den boze, omdat dit extra veel warmte doorlaat of juist bij vriesweer warmte verliest. Met als resultaat dat het binnenklimaat van de stallen verstoord wordt, dit geeft grote onrust bij de varkens.

Oplossing

Er is gekozen voor Powerdaylight, met dit systeem wordt het daglicht via reflec­terende buizen indirect de stal binnen gebracht. De plafondplaat verspreidt het licht diffuus de ruimte in. Powerdaylight is bovendien goed geïsoleerd, dit zorgt ervoor dat het binnenklimaat optimaal blijft voor de varkens. Hierdoor is er geen risico op hittestress, wat belangrijk is om de rust in de stallen te behouden. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden van het personeel verbeterd. De aanwezigheid van daglicht in de stallen oogt diervriendelijk en geeft een goede uitstraling naar omgeving en consument.

Door onder andere de aanpassing van daglichttoetreding krijgt de stal het DMV-certificaat, waarbij de boer kan deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil.

Klant aan het woord

Het is prettig om de hele dag in het zonlicht te zijn en ik wil dat het onze fokzeugen aan niets ontbreekt. De vijf weken in deze kraamkamer moeten zo prettig mogelijk verlopen voor de zeugen. Zo hebben wij geïnvesteerd in de klimaatregeling, zodat de zeugen en biggen zich in een aangenaam leefklimaat bevinden. Als boer voel ik mij prettiger in deze stal, dan in de andere ruimte zonder Powerdaylights. Dit is een stal om trots op te zijn.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.